Okea kjøper Vette-funnet av Repsol
Glenn Stangeland
18. desember 2020
Skjermdump fra Norsk Petroleum
Okea kjøper Vette-funnet av Repsol
Glenn Stangeland
18. desember 2020

Okea kjøper Repsol sin eierandel på 40 prosent og overtar som operatør for Vette-funnet i Nordsjøen.

Okea anslår at funnet inneholder mellom 30 og 50 millioner fat oljeekvivalenter.

Repsol, Dyas og M Vest Energy fikk tildelt lisens 972, som omfatter funnene Vette, Brisling og Mackerel, så seint som i 2019. Ambisjonen var å reutvikle feltet ved å gjenbruke Gyda-plattformen, men dette ser ikke ut til å ha ført frem.

Vette-funnet ligger cirka 40 kilometer nordvest for Yme-feltet, som nå bygges ut.