Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet får nye navn

Foto: Oljedirektoratet
Publisert 4. september 2023

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte mandag Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) i Stavanger. Han varslet da at både OD og Ptil vil få nye navn fra 1. januar 2024. OD skifter navn til Sokkeldirektoratet. Ptil endrer navn til Havindustritilsynet.

Statsministeren legger vekt på at både OD og Ptil bidrar i det viktige arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.

«Gjennom disse navneendringene anerkjenner vi det viktige arbeidet direktoratet og tilsynet gjør i utviklingen av transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler, sa statsministeren på et allmøte med de ansatte i OD og Ptil.

OD har eksempelvis kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel og bistår Olje- og energidepartementet i å legge til rette for videreutvikling av transport og lagring av CO2. I tillegg jobber direktoratet med mulighetene for utvinning av havbunnsmineraler. I Ptil pågår det et arbeid med å etablere HMS-regelverk for havvind.

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger