Oljefunn i Toutatis, men for lite til at det er lønnsomt
Pressemelding
26. november 2019
West Hercules i Barentshavet. (FOTO: Ole Jørgen Bratland)
Oljefunn i Toutatis, men for lite til at det er lønnsomt
Pressemelding
26. november 2019

Wintershall Dea, operatør for utvinningstillatelse 896, har gjort et lite oljefunn i undersøkelsesbrønn 6611/1-1, Toutatis.

Brønnen er boret i den nordlige delen av Norskehavet om lag 150 kilometer nordøst for Norne-feltet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mindre enn 1 million standard kubikkmeter utvinnbar olje, tilsvarende 6 millioner fat. Funnet vurderes ikke til å være lønnsomt, ifølge Oljedirektoratet.

Brønnen traff på et om lag sju meter tykt oljeførende sandsteinsintervall i øvre del av den antatte jurasekvensen. Sandsteinen, som ennå ikke er datert, har moderat til god reservoarkvalitet.

Brønnen traff på til sammen om lag 200 meter tykke sandsteiner i det som antas å være letemålene i Tilje- og Åreformasjonene, med moderat til god reservoarkvalitet. Sandsteinene er vannbærende.