OMV fant olje i Nordsjøen
Pressemelding
12. juli 2021
Maersk Integrator. FOTO: Maersk Drilling
OMV fant olje i Nordsjøen
Pressemelding
12. juli 2021

OMV, operatør for utvinningstillatelse 970, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 1/3-13, Ommadawn.

Brønnen er boret like ved oljefunnet 1/3-11 (Ipswich) fra 2008, om lag 6 kilometer sør for Oselvar-feltet i sørlige Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Torformasjonen av senkritt alder. Brønn 1/3-13 ble boret om lag 100 meter inn i vannførende kalkstein i Torformasjonen, med god til meget god porøsitet, men lav permeabilitet.

I tillegg traff brønnen på et 3 meter tykt petroleumsførende lag i Ekofiskformasjonen av paleocen alder Dette er trolig residuell olje.

Brønnen traff på olje i et 8 meter mektig sandsteinslag i Fortiesformasjonen og i til sammen 3 meter mektig sandstein i Andrewformasjonen, begge av paleocen alder. Olje/vannkontakten ble ikke påvist.

Sandsteinene er av moderat til meget god reservoarkvalitet.

Det vil kreves nærmere undersøkelser for å bestemme mulig tilknytning mellom de påviste ressursene i Forties- og Andrewformasjonen i 1/3-13 og oljefunnet 1/3-11 (Ipswich), ifølge Oljedirektoratet. 

Brønn 1/3-13 ble boret av Maersk Integrator som nå skal bore utvinningsbrønn 16/1-D-13 på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen der Aker BP er operatør.