OMV har spuddet Oswig          
Glenn Stangeland
1. august 2022
Foto: Maersk Drilling
OMV har spuddet Oswig          
Glenn Stangeland
1. august 2022

OMV har startet med å bore første letebrønn i Oswig-prospektet i Nordsjøen.

Det er riggen Mærsk Intrepid som borer letebrønnen på vegne av operatøren OMV.

Brønnen (30/5-4 S) er lokalisert i sentrale deler av Nordsjøen, øst for Martin Linge og vest for Osebergfeltet.

Vanndybden i området er på om lag 95 meter. Lengden på borekampanjen er 60 dager hvis det blir gjort funn. Lisens PL 1100 ble tildelt i TFO-runden i 2020.

OMV er operatør for PL 1100 med 40 prosent eierandel. De andre rettighetshaverne med 20 prosent eierandel er Source Energy, Wintershall Dea og Longboat Energy.