OMV og Repsol eier i lisensen, men var ikke med på funnbrønnen
Glenn Stangeland
2. mars 2020
OMV og Repsol eier i lisensen, men var ikke med på funnbrønnen
Glenn Stangeland
2. mars 2020

Equinor og Neptune fant olje i Sigrun Øst-prospektet i Nordsjøen. Utvinnbare ressurser er anslått til mellom 7 og 17 millioner fat oljeekvivalenter.

Basert på disse resultatene, vil det bli påbegynt et arbeid med mål om å bygge ut og produsere oljen over Gudrun-feltet, skriver Equinor i en pressemelding.

Funnet ble gjort i lisens 025/187, der også OMV og Repsol er partnere, med eierandeler på henholdsvis 24 og 15 prosent eierandel.

Disse to selskapene deltok likevel ikke i boring av brønnen, som Equinor og Neptune boret «for egen risiko». Det innebærer at Equinor og Neptune finansierte hele brønnen. Førstnevnte tok 75 prosent av kostnadene, mens resten ble dekket av Neptune.

Pressekontakt Morten Eek i Equinor forklarer hvordan eventuell oppside fordeles i et slikt tilfelle:

– Equinor og Neptune boret denne brønnen på egen risiko uten de øvrige lisenspartnerne. Avtaleverket i lisensen regulerer da egne betingelser knyttet til eksempelvis hvis partnere som i utgangspunktet ikke deltok i en boring i etterkant ønsker å delta i en mulig utvikling av brønnen.

– Dette er vårt andre funn sammen på norsk sokkel i løpet av kort tid, etterfulgt av Echino Sør-kunngjøringen i november i fjor. Sigrun Øst-funnet gir verdifulle tilleggsressurser til Sigrun-utviklingen, som ligger i et av våre kjerneområder på norsk sokkel. Dette funnet, sammen med en økt leteportefølje, demonstrerer hvor viktig leting er for selskapets vekststrategi i Norge. Innen kort tid vil Neptune ha to borerigger på kontrakt som operatør av i alt seks letebrønner som skal bores i løpet av de neste to årene, sier Neptune Energys letedirektør i Norge, Steinar Meland.