OMV skal avgrense Hades-funnet med Island Innovator
Glenn Stangeland
19. februar 2020
"Island Innovator." (Foto: Island Drilling)
OMV skal avgrense Hades-funnet med Island Innovator
Glenn Stangeland
19. februar 2020

OMV forbereder en brønn for å avgrense Hades-funnet i lisens 644 i Norskehavet.

Brønnen skal bores av Island Innovator, og tidligst forventede oppstart er 1. juni.

Dette ifølge en søknad operatøren har sendt Miljødirektoratet.

Mulig sidesteg

«Varigheten av operasjonen er estimert til 66 dager dersom brønnen er tørr, og til maksimum 98,3 dager dersom det gjøres funn av hydrokarboner», skriver OMV.

Det kan også bli aktuelt å bore et sidesteg.

«For å bekrefte eventuelle kommersielle ressurser i tilknytning til et funn i Hades-prospektet evaluerer partnerskapet per dags dato en opsjon om å bore et geologisk sidesteg (6506/11-12 A) oppflanks/nedflanks fra hovedbrønnen. En eventuell beslutning om boring vil bli tatt basert på resultater fra hoved-brønnens datainnsamling, såfremt partnerskapet godkjenner dette. Varigheten av et eventuelt sidesteg er estimert til 23,8 dager.»

Formålet med brønnen er å bekrefte hydrokarbonkontakten fra letebrønn 6506/11-10 Hades & Iris og bestemme dybden på hydrokarbon-vannkontakten. Ved et eventuelt funn er det forventet gass/kondensat i Hades.

Avgrenset søsterfunnet i fjor

Hades er tidligere anslått til mellom 19 og 113 millioner fat oljeekvivalenter. Søsterfunnet Iris i samme lisens ble avgrenset i fjor. Der står estimatene nå på mellom 25 og 75 millioner fat oljeekvivalenter.

De to funnene ligger på Haltenbanken, nær Morvin, Kristin, Heidrun og Åsgard. Den mest sannsynlige utbyggingsløsningen er en subseatilknytning med ett av disse feltene som vert.

Equinor og OMV har allerede inngått en avtale om å samarbeide for å finne den beste løsningen for utbygging og tilknytning av Hades/Iris til eksisterende infrastruktur.

Se hvilke letebrønner som skal bores i år – tegn et abonnement på Petro Database!