OneSubsea tildelt kontrakt for subseakompresjon på Ormen Lange
Pressemelding
1. november 2019
Foto: OneSubsea
OneSubsea tildelt kontrakt for subseakompresjon på Ormen Lange
Pressemelding
1. november 2019

Norske Shell har tildelt OneSubsea en integrert rammekontrakt for havbunnskompresjon på Ormen Lange.

Dette kan bidra til rundt femti milliarder kroner i økte fremtidige inntekter fra feltet.

Avtalen omfatter kvalifisering, prosjektering og design, leveranse og installasjon av et undervanns flerfasekompressor-system for Ormen Lange feltet i Norskehavet.

Gjennom EPCI-kontrakten får OneSubsea, sammen med alliansepartner Subsea 7, i første fase av prosjektet ansvar for kvalifisering, prosjektering og design. Ved endelig investeringsbeslutning i lisensen, vil dette etterfølges av leveranse og installasjon av det komplette havbunnssystemet.

Partnerskapet tok en vanskelig avgjørelse om å stoppe en tidligere versjon av undervannskompresjon på Ormen Lange i 2014. Det var for mange åpne spørsmål om teknologien og økonomien i prosjektet. I tillegg var 2014 preget av høye priser i leverandørmarkedet. 

– Prosjektkostnaden er redusert med mer enn 60% sammenlignet med det opprinnelige prosjektet. Vekten på utstyret er også redusert med 60% og antallet moduler er halvert. Likevel har estimatet for økt utvinning gått opp. Forventede inntekter øker, mens risikoene reduseres.  Dette har vi fått til gjennom nært samarbeid og tidlig involvering av leverandørene i markedet. Det krever tett samarbeid og åpenhet mellom partene. I tillegg har vi har hentet verdifull erfaring og læring fra andre lignende prosjekt, sier Shells leder av prosjektet, Richard Crichton.