ONS får 21 millioner av regjeringen
Glenn Stangeland
14. august 2020
ONS får 21 millioner av regjeringen
Glenn Stangeland
14. august 2020

Årets ONS i Stavanger måtte kanselleres etter at myndighetene la ned forbud mot arrangementer over 500 personer. Nå vil regjeringen foreslå å bevilge 21 millioner kroner til stiftelsen for å kompensere deler av underskuddet for årets avlysning.

– ONS har vært en viktig møteplass for et bredt spekter av aktører i energibransjen i en årrekke. ONS har vært den viktigste regionale, nasjonale og internasjonale møteplassen i Norge siden 1974 innen olje og gass, og de siste årene også innen fornybar energi. Jeg er glad for at vi nå sikrer at de kan gjennomføre messen i 2022 som planlagt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Avlysningen har ført til en svært krevende situasjon for non-profit stiftelsen. Siden konferansen bare arrangeres annethvert år, har ONS falt utenfor de øvrige Covid-19-kompensasjonsordningene, skriver OED i en pressemelding.

Derfor vil regjeringen legge frem for Stortinget at ONS får kompensert 21 millioner for å dekke deler av underskuddet.

Regjeringen tar forbehold om at kompensasjonen godkjennes av ESA (Eftas overvåkingsorgan) og at Stortinget gir sitt samtykke.