Ørsted & Co velger Rosenberg som partner for flytende havvind
Pressemelding
23. mars 2022
Foto: Glenn Stangeland
Ørsted & Co velger Rosenberg som partner for flytende havvind
Pressemelding
23. mars 2022

Rosenberg Worley og Blåvinge – et partnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund Eco og Ørsted – inngår eksklusivt samarbeid for å utvikle flytende havvind.

Avtalen omfatter et eksklusivt samarbeid hvor Blåvinge og Rosenberg sammen skal utvikle planer for hvordan storskala flytende havvind kan bygges ut i Norge ved hjelp av norske leverandører.

Dersom Blåvinge får konsesjon til å utvikle flytende havvind på Utsira Nord, er det store investeringer som skal gjøres, blant annet i forbindelse med bygging av fundamenter til flytende havvindparker. Dette vil gi et betydelig antall årsverk både i utviklings- og byggefasen.

Blåvinge har som mål å bygge ut både bunnfast og flytende havvind, og samtidig bidra til å utvikle konkurransedyktige norske leverandørkjeder som kan levere til storskala utbygging av havvind i Norge.

– Norge har et unikt potensial for utvikling av havvind, ikke minst flytende havvind. Sammen med våre sterke norske partnere Fred. Olsen Seawind og Hafslund Eco er vi klare til å skrive det neste kapittelet av Norges energihistorie. At vi nå har fått en så kompetent aktør som Rosenberg med på laget, vitner om kvaliteten og kunnskapen som allerede eksisterer blant leverandører i det norske markedet, sier Rasmus Errboe, leder for Region Continental Europe i Ørsted.