Over 1700 utmeldt siden Kirken sa nei til oljeleting
NTB
NTB
25. november 2021
Over 1700 utmeldt siden Kirken sa nei til oljeleting
NTB
NTB
25. november 2021

Ei uke har gått siden Kirkemøtet vedtok støtte til anbefaling om stans i oljeleting. Siden da har over 1700 personer meldt seg ut av Den norske kirke.

Det får Vårt Land opplyst. Utmeldingene har skjedd mellom onsdag 17. november og tirsdag 23. november.

– Det er naturlig at vedtaket som ble fattet på Kirkemøtet, avstedkommer noen reaksjoner av denne typen. Samtidig er det viktig for oss å være tydelige på at kirken ikke ser på dem som jobber i petroleumssektoren i Norge som et problem. De gjør en svært stor innsats for verdiskaping for det norske samfunnet, sier Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke.

Allerede første dag etter vedtaket meldte 434 personer seg ut, mer enn i de ti foregående dagene til sammen, ifølge Nettavisen.