Pandion kjøper seg inn i letelisens i Norskehavet
Pressemelding
17. juli 2019
Foto: Pandion Energy
Pandion kjøper seg inn i letelisens i Norskehavet
Pressemelding
17. juli 2019

Pandion Energy har nylig inngått avtale med ConocoPhillips ConocoPhillips om kjøp av en 20 prosent andel i lisensL 891, som inneholder prospektet Slagugle.

Lisensen ligger på Haltenbanken i Norskehavet i blokkene 6608/10, 11 og 12. Operatøren planlegger å igangsette forberedelser for å bore Slagugle-prospektet i 2020, alternativt 2021, gitt godkjennelse av Olje- og energidepartementet, skriver Pandion Energy i en pressemelding.

– Med denne transaksjonen har vi sikret oss fire nye letebrønner i porteføljen på under ett år, noe som understreker viktigheten av leting i selskapets vekststrategi. Vi har nok en gang lykkes med å identifisere og sikre oss en attraktiv letemulighet nær eksisterende infrastruktur i Norskehavet. Med de planlagte brønnene i PL 842 (Godalen) og PL 263 D & E (Appolonia), har vi nå tre letebrønner i dette petroleumsrike området på norsk sokkel, sier CEO i Pandion Energy, Jan Christian Ellefsen.

ConcoPhillips er operatør og eier før transaksjonen 100 prosent i lisensen, som ble tildelt i TFO 2016.