PGNiG kjøper norske gassfelt for milliarder for å fylle ny rørledning til Polen
Glenn Stangeland
23. august 2019
Foto: Glenn Stangeland
PGNiG kjøper norske gassfelt for milliarder for å fylle ny rørledning til Polen
Glenn Stangeland
23. august 2019

PGNiG Upstream Norway er i gang med et større oppkjøpsraid på norsk sokkel.

I sommer kjøpte det polske selskapet 20 prosent i utbyggingsprosjektet Duva, tidligere Cara, fra Wellesley Petroleum.

Tidligere i år handlet de betydelige andeler i King Lear-funnet fra Total, og like før årsskiftet en større andel i Tommeliten Alpha fra Equinor. Det er ventet at begge funnene vil bli bygget ut i løpet av et par års tid.

Tidligere er andeler i Skogul-utbyggingen og Fogelberg-prosjektet kjøpt.

Skal sende norsk gass hjem til Polen

Nå varsler det statseide utility-selskapet, som leverer energi til over 7 millioner kunder i hjemlandet, at shoppingen i Norge vil fortsette. De har nemlig et rør å fylle.

– Det er egentlig ganske enkelt; vi går for gass og vi er drevet av volum, sier konsernsjef Marek Woszczyk i PGNiG Upstream Norway til petro.no.

Når Baltic Pipe, som bygges for å eksportere gass fra Norge til Polen via Danmark, står klart i oktober 2022, skal PGNiGs norske filial produsere minimum 2,5 bcm (billion cubic metres) gass som skal sendes til hjemlandet hvert år.

Utbyggingsprosjektene selskapet har kjøpt vil ta produksjonen over 2 bcm per år, men ikke før i 2026.

– Det gjør at vi har et betydelig hull å fylle i perioden 2022-2026. For å få til det, må vi kjøpe produksjon. Og det har vi intensjoner om å gjøre. Vi fikk akkurat overført 1 milliard kroner fra morselskapet, så finansieringen er i orden, sier Woszczyk.

Maciej Zwierzchowski, som leder forretningsutviklingen for den norske delen av selskapet, understreker at 2,5 bcm per år er et minimumsmål for selskapets produksjon i Norge og at morselskapet har booket kapasitet for hele 8 bcm i året i Baltic Pipe.

– Et alternativ til kull

Polens energibehov vil øke betydelig å årene som kommer. Og den norske gassen er et alternativ til kull.

– Dette er underkommunisert, men for oss er dette realiteten. Enten bygges det kullkraftverk eller så bygges det gasskraftverk. Vi skal bidra med norsk gass slik at veksten blir så miljøvennlig som mulig, sier Zwierzchowski.

– Hvordan opplever dere transaksjonsmarkedet på norsk sokkel p.t.?

– Prisen på olje og gass har sunket noe og gitt et mer balansert marked. Det gjør at vi får mer igjen for pengene nå enn for to år siden. Samtidig er vi ett av få selskaper som aktivt jakter gasseiendeler, og det gir oss visse fordeler i forhandlingene. Vi ser større verdi i gass enn flere av konkurrentene våre og samtidig er vår viktigste oppgave å sørge for stabile gassleveranser til Polen, sier Woszczyk.

Tross høy aktivitet på transaksjonsmarkedet, er PGNiG Upstream Norway fortsatt bare 40 ansatte. Det henger blant annet sammen med at selskapet primært har satset pengene på partneropererte felt og lisenser i Norge.

Borer Shrek som operatør

Men nå skal de snart bore sin første egenopererte letebrønn, Shrek, i Norskehavet.

– Vi er kommet til norsk sokkel for å bli. Lenge. Leting er forbundet med høy risiko, men også høyere oppside enn å kjøpe produserende felt. Så det er en naturlig del av utviklingen til selskapet.

– Er det aktuelt å kjøpe hele selskaper eller å kjøpe et operatørskap for en plattform i produksjon?

– Vi er interessert i alt. Bare det er gass og innfrir de interne lønnsomhetskravene.

PGNIG Upstream Norway kommer på Operatørkonferansen 
Stavanger, 6.-7. november 
Kommer du?
Illustrasjon: Baltic Pipe project

Vil du ha oversikt over alle kommende letebrønner og utbygginger på norsk sokkel?
Test Petro Database nå og få den første måneden gratis!