Prosafe anker rigg-dom til Høyesterett
John Økland
12. mai 2021
Prosafe anker rigg-dom til Høyesterett
John Økland
12. mai 2021

En måned etter at Prosafe tapte mot Westcon i lagmannsretten melder boligriggselskapet at de vil anke dommen.

Prosafe og Westcon har vunnet hver sin runde i domstolene, i saken rundt kostnadssprekken for ombyggingen av Safe Scandinavia.

I Stavanger tingrett ble Westcon dømt til å betale Prosafe 344 millioner kroner. 

Gulating lagmannsrett kom til helt motsatt konklusjon – Prosafe må betale Westcon 302 millioner, pluss renter på 100 millioner og omkostninger. Totalt vil Prosafe måtte betale cirka 465 millioner kroner.

I en melding onsdag skriver Prosafe at de har besluttet å anke saken inn mot Høyesterett. Det er uklart hvor lang tid det vil ta før Høyesterett vurderer å behandle en slik anke.