Prosjektstart for Balder X – Jotun-skipet kommer til Stavanger
Pressemelding
15. juni 2020
Prosjektstart for Balder X – Jotun-skipet kommer til Stavanger
Pressemelding
15. juni 2020

Produksjonsskipet Jotun FPSO har produsert olje fra Jotun-feltet i Nordsjøen siden 1999. Nå tas det til land for oppgradering hos Rosenberg Worley i Stavanger. Prosjektet markerer starten på levetidsforlengelsen av Balder-feltet i Nordsjøen.

– Jeg er glad og veldig stolt over å få Jotun til Stavanger. Glad fordi det markerer starten på Vår Energi sitt viktigste prosjekt framover. Stolt fordi vi bidrar med å sikre arbeidsplasser i en svært krevende tid for hele industrien, sier CEO i Vår Energi, Kristin F. Kragseth.

Storsatsing i Nordsjøen

Oppgraderingen av Jotun FPSO er en del av Vår Energi sin storsatsing på økt utvinning av olje fra Balder-feltet i Nordsjøen (PL 001). Prosjektet Balder Future vil forlenge levetiden til feltet til 2045, og gi Norges eldste lisens en levetid på 80 år.

I tillegg til oppgraderingen av Jotun FPSO skal det bores 13 nye produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn på feltet. Prosjektet tar sikte på å hente ut 136 millioner fat oljeekvivalenter (Mboe).

− Vi er stolte over å få videreføre PL 001-arven, og gjennom å ta i bruk eksisterende infrastruktur bidrar vi til god ressursforvaltning. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan Covid 19-pandemien vil påvirke prosjektet, men målet er produksjonsstart i siste halvdel av 2022, sier Kragseth.

Prosjektet representerer en investering på NOK 19,6 mrd. Prosjektet vil sysselsette 30 000 årsverk i prosjekt- og driftsperioden (2018-45), med en topp på 4 500 årsverk i perioden 2020-22.

Hjem til Stavanger

Jotun ble i sin tid bygget ved Kværner Rosenberg verft Finland, og fraktet til Rosenberg i Stavanger for ferdigstilling på slutten av 90-tallet. Litt over 20 år etter, er skipet tilbake.

Jotun ventes inn Åmøyfjorden mandag 15. juni. Her blir det liggende i rundt to uker for klargjøring før den tas inn til Rosenberg Worley-verftet.

Oppgraderingen av Jotun FPSO inkluderer blant annet overhaling av turret (dreie-skiven), rør, prosessutstyr, skrog, marine systemer, boligkvarter, kontroll og sikkerhetssystemer. Bemanningen hos Rosenberg er estimert til 1 200 personer på det meste.

Etter planen skal «nye» Jotun FPSO re-installeres på feltet mellom Balder FPSO og Ringhorne-plattformen i løpet av sommeren 2022.