Prøveproduksjonen i gang på Rolvsnes
Pressemelding
10. august 2021
Foto: Lundin Energy
Prøveproduksjonen i gang på Rolvsnes
Pressemelding
10. august 2021

Lundin Energy har startet prøveproduksjon fra Rolvsnesfunnet i Nordsjøen.

Hensikten er å høste erfaring med produksjon fra reservoar i oppsprukket og forvitret grunnfjell. Dette er første gang det produseres olje og gass fra denne type reservoar på norsk sokkel.

Ressursestimatet for Rolvsnes er 14-78 millioner fat oljeekvivalenter. Om prøveproduksjonen blir vellykket vil det bli vurdert full utbygging av feltet, skriver selskapet i en pressemelding.

Det kan, ifølge Lundin, åpne for nye muligheter på norsk sokkel, der det finnes mye granittisk grunnfjell på sokkelen, og trolig også flere olje- og gassforekomster der grunnfjellet er oppsprukket og forvitret.

Oljeforekomster i grunnfjell har til nå ikke blitt ansett som drivverdig fordi granittisk grunnfjell som regel er en tett bergart. Men dersom granitten er tilstrekkelig oppsprukket og den i tillegg har vært utsatt for forvitring ved at vann har strømmet gjennom sprekkesystemet og løst opp mineralene så kan den ha sprekker og porer som mettes av hydrokarboner. En brønntest på Rolvsnes i 2018 indikerte god produktivitet og kommersielt interessante rater. Når operatøren nå tester over en lengre periode får man i tillegg informasjon om hvordan strømningsegenskapene i reservoaret utvikler seg over tid.

Om prøveproduksjonen er vellykket, vil neste steg bli å vurdere en full utbygging av Rolvsnes. Prøveproduksjonen skjer med en havbunnsinstallasjon og rørledninger knyttet til Edvard Grieg-plattformen.

-Utbyggingen for prøveproduksjonen fra Rolvsnes er gjennomført sammen med utbyggingen av Solveigfeltet som har planlagt produksjonsstart i tredje kvartal i år. Dette har gitt oss synergier både for kontrakter og for den fysiske gjennomføringen av prosjektene, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway.

Edvard Grieg-plattformen ble designet som et feltsenter. Nå har installasjonen gjennomgått de nødvendige tilpasningene for å ta imot olje og gass fra Solveig og Rolvsnes, og potensielt flere nærliggende felt i fremtiden. Modifikasjon av plattformen er utført av RosenbergWorley, mens TechnipFMC har levert og installert subsea produksjonsutstyr, rørledninger og styrekabler.

Rolvsnes ble funnet i 2009 i produksjonslisens PL338 C. Lundin Energy Norway er operatør PL338 C med en eierandel på 80%. Lisenspartner er OMV (20%).