Ptil åpner for å utvide offshore-opphold til 28 døgn
Redaksjon
17. mars 2020
Illustrasjonsfoto: Norsk olje og gass
Ptil åpner for å utvide offshore-opphold til 28 døgn
Redaksjon
17. mars 2020

Petroleumstilsynet åpner for at offshorearbeidere kan oppholde seg på installasjonen inntil 28 dager.

Det kommer frem i et notat.

«For å unngå unødvendig byråkrati i forbindelse med behandling av søknaden om utvidet oppholdsperioder, kan selskapene inntil videre selv utvide oppholdsperioden opp til 28 døgn», skriver Ptil.

Følgende seks vilkår må være oppfylt:

  1. Det er mangel på kvalifisert personell som er nødvendig for å opprettholde produksjonen eller arbeidet gjelder aktiviteter direkte knyttet til bore- og brønnoperasjoner, herunder nødvendige støttefunksjoner. Mangelen på kvalifisert personell er begrunnet i situasjonen knyttet til koronavirusutbruddet.
  2. Det skal gjennomføres en risikovurdering som skal vurdere om utvidelse av arbeidstidsordningen er slik at den enkelte arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.
  3. Utvidelsen skal være drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte. De tillitsvalgte kan kreve at selskapet må søke Petroleumstilsynet på ordinær vis.
  4. Arbeidstakerne skal sikres tilsvarende kompenserende friperioder eller der det ikke er mulig, annet passende vern.
  5. Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.
  6. Om man har benyttet oppholdsperiode utover 21 døgn etter kriteriene over, skal det sendes en samlet ukentlig melding til selskapets kontaktperson i Ptil innen mandager klokken 12.00. Meldingen skal inneholde navn på innretning og på personer som er omfattet, inkludert stilling og varighet av oppholdet.

Dersom ovenstående vilkår ikke kan oppfylles kan det søkes Petroleumstilsynet på vanlig måte om utvidet oppholdsperiode.