Ptil fant 10 feil med vedlikeholdet på Draugen: «Alvorlig og overraskende»
Pressemelding
23. juli 2019
Foto: Norske Shell
Ptil fant 10 feil med vedlikeholdet på Draugen: «Alvorlig og overraskende»
Pressemelding
23. juli 2019

Ptil har ført tilsyn med Okea rettet mot styring av vedlikehold på Draugenfeltet. Tilsynet identifiserte ti brudd på regelverket, og Ptil har nå gitt operatøren pålegg.

Norske Shell var operatør for Draugenfeltet fram til desember 2018, da eierandeler og operatørskap ble overført til Okea.

«Tilsynet viste at selskapet har hatt utfordringer med å etablere og/eller overføre prosessene og verktøyene fra tidligere operatør til egne systemer, og at systemene fremdeles ikke er fullt ut operative. 

Tilsynet påviste også til dels store mangler i selskapets system og prosesser for styring av vedlikeholdet. Det nye databaserte verktøyet for styring av vedlikeholdet (Star) var ikke implementert fullt ut selv om overgangen ble gjennomført 1. desember 2018».

Det skriver Ptil i sin rapport.

Stengte tilgang til SAP 1. desember

«En rekke styrende dokumenter og prosedyrer var ikke oppdatert på tilsynstidspunktet. Tilgangen til tidligere operatør sine systemer (inkl. Sap for vedlikehold) ble stengt 1. desember 2018.

Gjennom samtaler og intervjuer kom det fram usikkerhet i organisasjonen om mål og styringssystemer samt grunnlaget for vurdering av systemer og utstyrs tekniske integritet, og betydningen dette har for sikkerhet. Sett i lys av lang driftshistorikk og andre tilsyn er funnene overraskende og alvorlige.»

Det ble i tilsynet avdekket 10 avvik og 1 forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

  • Mangler i styringssystemer og styrende dokumenter for vedlikeholdsstyring
  • Mangelfullt system for vedlikeholdsstyring
  • Mangelfullt vedlikeholdsprogram for sikkerhetsventiler
  • Mangelfull barrierestrategi og setting av ytelseskrav
  • Mangelfullt vedlikeholdsprogram
  • Mangelfull merking av utstyr i felt
  • Mangelfull klassifisering av systemer og utstyr
  • Mangelfull dokumentering ved bruk av normer
  • Avviksbehandling
  • Mangelfull oppfølging av styringssystemet for vedlikehold

Ptil pålegger derfor Okea å «gjennomgå selskapets vedlikeholdsstyringssystem, prosedyrer med tilhørende arbeidsprosesser og implementere tiltak slik at dette fungerer etter intensjonen».

OKEAs svar

I en uttalelse på sin egen nettside, skriver OKEA at selskapet jobber hardt for å forbedre vedlikeholdsstyringen etter overtakelsen av operatørskapet på Draugen og at dette arbeidet er blitt intensivert etter tilsynet.

Selskapet skriver videre at arbeidet som nå legges ned vil sikre at vedlikeholdet på Draugen er i henhold til regelverket innen desember 2019, som krevd av myndighetene.