Ptil fant feil med boring og brønn på Valhall
Pressemelding
11. februar 2019
Foto: Aker BP
Ptil fant feil med boring og brønn på Valhall
Pressemelding
11. februar 2019

Ptil har ført tilsyn med hvordan Aker BP, boreentreprenøren Archer Norge og underleverandørene ivaretar planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på vanninjeksjonsinnretningen Valhall IP.

I tilsynet med Aker BP la vi særlig vekt på hvordan beslutningsunderlag, -kriterier, -prosesser og risikovurderinger blir etablert og gjennomført for å ivareta brønnintegritet samt sikre robuste operasjoner, skriver Ptil.

Tilsynet identifiserte tre avvik fra regelverket:

  • Manglende etablering av system for barrierestyring for Valhall som er i samsvar med faktiske forhold på innretningen.
  • Mangler ved utførelse av funksjonstest av utblåsningsventil (BOP) og avvik på stengetid for BOP-kutteventil.
  • Mangler ved brønnkontrolltrening og -øvelser.

Ptil observerte videre fire forbedringspunkt:

  • Mangler på konkrete detaljerte tiltak ved planlagt svekkelse i primærbarrieren under innboring i reservoaret.
  • Mangler på brønnkontrollprosedyrer ved store tap under boring i reservoarseksjonen.
  • Mangler ved brønndesign og brønnintegritet.
  • Mangler på dokumentasjon for kuttekapasitet for BOP på boredekk.