Ptil fant sju feil på det elektriske anlegget på Nyhamna
Glenn Stangeland
11. oktober 2021
Foto: Norske Shell
Ptil fant sju feil på det elektriske anlegget på Nyhamna
Glenn Stangeland
11. oktober 2021

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Gassco og elektriske anlegg og tilknyttede anlegg på Nyhamna landanlegg.

Det ble identifisert syv avvik innenfor følgende systemer og områder:

  • Avviksbehandling
  • Barrierestyring og ytelsesstandarder
  • Tennkildekontroll
  • Portabelt og bærbart utstyr
  • Bruk av kvalifisert personell
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Vedlikehold

«Når det gjelder oppfølging av barrierer, var det noe vanskelig for oss å få oversikt over relevante operasjonelle og organisatoriske ytelseskrav», skriver Ptil i tilsynsrapporten. 

Under tilsynet identifiserte Ptil at to tidligere gitt avvik til Norske Shell, som på dette tidspunktet var operatør for anlegget, ikke var håndtert i tråd med aktørens tilbakemelding. Disse gjaldt avvik om nødbelysning og avviksbehandling.