Ptil fant store feil på el-anlegget på Rowan Norway
Pressemelding
6. desember 2019
Rowan Norway (Foto: ConocoPhillips)
Ptil fant store feil på el-anlegget på Rowan Norway
Pressemelding
6. desember 2019

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Rowan og deres oppfølging av elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway.

Det ble funnet alvorlige brudd på regelverket og har nå varslet selskapet pålegg.

Riggen kom i sommer tilbake fra et ni måneder langt boreoppdrag i Tyrkia. Innretningen hadde før den tid ligget i opplag i Dundee i Storbritannia.

Ptil identifiserte brudd på regelverket innenfor følgende områder:

 • Intern oppfølging
 • Barrierestyring
 • Tennkildekontroll
 • Branndører og passiv beskyttelse
 • Belysning i nødhospital
 • Tekniske forhold ved elektriske anlegg
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Ansvarshavende for de elektriske anleggene

Ptil fant også at avvik fra et tilsyn med Rowan Norway i 2012 ikke var korrigert i tråd med Rowans tilbakemeldinger.

Rowan har derfor fått følgende pålegg:

 • Gjennomgå selskapets system for oppfølging av barrierer. Det skal iverksette korrigerende tiltak slik at oppfølgingen bidrar til å identifisere og korrigere tekniske, operasjonelle eller organisatoriske svakheter, feil og mangler ved sikkerhetskritiske barriereelementer.
 • Gjennomgå selskapets system for avviksbehandling slik at avvikene korrigeres, årsakene kartlegges og korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen.