Ptil gransker brønnhendelse på Gjøa
Pressemelding
14. oktober 2020
Ptil gransker brønnhendelse på Gjøa
Pressemelding
14. oktober 2020

Ptil har besluttet å iverksette gransking av en brønnhendelse på Gjøafeltet 20. september 2020, hvor borestreng ble sittende fast og blokkerte utblåsningsventil (BOP).

Hendelsen skjedde under produksjonsboring av brønn 35/9-G-4 H på Gjøafeltet med Deepsea Yantai.

Boringen av produksjonsbrønnen var allerede startet inn i reservoarseksjonen. Ved uttrekking av borestrengen ble denne sittende fast i formasjonen. Borestrengen ble forsøkt frigjort, men ble delt i to deler. Delene av borestrengen blokkerte utblåsningsventilen (BOP), slik at denne ikke kunne stenge og tette for potensiell brønnstrøm, melder Ptil.

Det er ikke meldt om utslipp som følge av hendelsen.

Ifølge operatørselskapet er reservoaret nå plugget med sement, slik at barriere er reetablert.

Fjerning av de to delene av borestrengene i BOP pågår fortsatt.