Ptil gransker funn av rust på gasskompressor-kjølere på Troll C
Pressemelding
11. november 2021
Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Ptil gransker funn av rust på gasskompressor-kjølere på Troll C
Pressemelding
11. november 2021

1. november fikk Petroleumstilsynet melding om at det var funnet drypp av «bek» fra gasskompressorkjøleren på A-toget på Troll C. Kjøleren ble avisolert og visuelt inspisert, og det ble funnet sprekker i stålet. 

Kjøleren på B-toget har tilsvarende operasjonsbetingelser, og etter omfattende inspeksjon er det observert betydelig korrosjon og sprekkdannelser også på denne. Både A- og B-toget er nå stengt.

Ptil har besluttet å iverksette gransking. Her vil man blant annet:

  • Nøye gjennomgå hendelsesforløpet.
  • Vurdere faktiske og mulige konsekvenser av hendelsen.
  • Vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.