Ptil krever bedre vedlikehold etter funn av sprekker i gasskjøler

Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Publisert 19. mai 2022

Petroleumstilsynet har sluttført granskingen av en hendelse med funn av sprekker i ytterskall på 2. trinns gasskjøler på Troll C-innretningen i oktober 2021. Granskingen har identifisert brudd på regelverket, herunder mangler ved vedlikehold, skriver tilsynet.

Sprekkene i gasskompressorkjøleren ble påvist 24. oktober 2021. I forbindelse med en runde på Troll C for å sjekke status på en pågående jobb, ble det observert et svart stoff på grating under en 2. trinns gasskjøler.

Videre undersøkelser konstaterte at stoffet var asfalten (en tung bestanddel i råolje), som hadde lekket ut gjennom sprekker i gasskjølerens ytterskall. Dette ble funnet å være tilfellet også for tilsvarende kjøler i det parallelle prosesstoget.

Hendelsen medførte ikke personskade eller skade på ytre miljø, men medførte produksjonsstans og betydelige reparasjonskostnader.

Petroleumstilsynets vurdering er at hendelsen under ubetydelige endrede omstendigheter kunne ha utviklet seg til en stor gasslekkasje grunnet sprøbrudd (revne) i ytterskallet til en av gasskjølerne.

Gasskjølerne inneholder hydrokarbongass under 60 bar trykk.

Materialtekniske undersøkelser har konkludert med at sprekkene i kjøleren var gjennomgående, og at de skyldtes kloridindusert spenningskorrosjon som hadde startet på utsiden, ifølge Ptil.

Tilstanden har utviklet seg over tid og starten for sprekkutviklingen er vanskelig å tidfeste. Bakenforliggende årsaker til hendelsen omfatter konstruksjon/design av kjølerne og oppfølging i driftsfasen.

Granskingen har identifisert flere brudd på regelverket:

  • Manglende risikoreduksjon knyttet til materialdegradering
  • Mangler ved vedlikehold
  • Mangler ved konsekvensklassifisering
  • Manglende bruk av informasjon
  • Mangler ved styrende dokumenter
  • Sen varsling

Equinor får dermed pålegg om å «sikre et vedlikehold på HTA- og HTB-kjølerne på Troll C, slik at de er i stand til å utføre sine krevde funksjoner i alle faser av levetiden».

Siste fra forsiden

+

COSLProspector skal klasses og oppgraderes ved CCB

+

Avgrensingen av Ofelia-funnet er i gang

+

Han leder ny subseagigant: – Vi skal kutte kostnader og utslipp for kundene

+

Live-intervju med CCB og Semco: – Alltid rom for samarbeid

+

Klasser Haven i Ølen

+

Odfjell-toppen: – Vi er i starten av en langvarig oppgangsyklus

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger