Ptil: Kunne blitt en dødsulykke under «ubetydelig endrede omstendigheter»
Glenn Stangeland
16. september 2019
Foto: Repsol
Ptil: Kunne blitt en dødsulykke under «ubetydelig endrede omstendigheter»
Glenn Stangeland
16. september 2019

En person ble skadet da en plate på 480 kg løsnet og falt tre meter ned på Gyda-plattformen 15. mai i år.

Granskningen av hendelsen er nå sluttført, og ifølge Ptil kunne hendelsen blitt en dødsulykke under «ubetydelig endrede omstendigher».

Hendelsen skjedde i forbindelse med flytting (skidding) av boretårnet.

480 kg falt tre meter

Under flytteoperasjonen løsnet en sideplate fra gripesystemet for boretårnets skiddesystem. Platen veide 480 kilo og falt fra en høyde på cirka tre meter.

Sideplaten falt så ned på et område der to andre personer, operatør for kontrollpanel og leder av skidding, befant seg, men traff ingen av disse.

To personer befant seg i området der platen falt ned. Ingen av disse ble truffet av platen, men én av personene ble skadet da han beveget seg unna og falt ned på et annet dekk cirka 1,5 meter under.

«Ved ubetydelige endrede omstendigheter kunne den fallende sideplaten truffet en av de to personene som stod ved operatørpanel og endt med dødelig utfall.

Boltene ble kastet 14 og 18.5m fra jekkeklemmen og ut over dekk. Det må antas at boltene som hver veier ca. 1 kg kan ha hatt energi nok til å forårsake alvorlig personskade», skriver Ptil i granskningsrapporten.

Skaden til arbeideren ble ikke vurdert som kritisk, men vedkommende ble etter behandling sendt til land med SAR fra Ekofisk.

«Den direkte årsaken til hendelsen var stor slitasje på deler av skiddesystemet, som igjen skapte overbelastning på en boltforbindelse som holdt sideplaten på plass», skriver Petroleumstilsynet.

– Adresserte ikke slitasjen

Granskingen har identifisert avvik vedlikehold av skiddesystem og skiddebjelker og informasjonsinnhenting knyttet til drift og vedlikehold av skiddesystemet.

«Vedlikeholdsrutinene knyttet til skiddesystemet har fokus på hydraulikksystemet. Det er ingen rutiner knyttet til slitasje på grippere og bjelker. Det har vært problemer knyttet til operasjon av skiddesystemet siden midten av 1990. Slitasje ble identifisert i form av en inspeksjonsrapport i 2004. En modifikasjon ble gjennomført i 2005 men problemene med slitasje på skiddebjelker og grippere fortsatte. I forbindelse med planlegging av boreoperasjoner i 2017 ble skiddesystemet overhalt men problemene med slitasje på grippere og bjelker ble ikke adressert», ifølge rapporten.

I Petro Database finner du alle hendelser med fallende gjenstander de siste to årene.
Prøv gratis i 30 dager!