Ptil slår alarm om brønnene på Draugen
Glenn Stangeland
10. november 2020
Ptil slår alarm om brønnene på Draugen
Glenn Stangeland
10. november 2020

Petroleumstilsynet har sjekket brønnene på Draugen-feltet, og resultatet er nedslående.

Draugen har i dag flere brønner med mangelfulle eller svekkede brønnbarrierer, uten at det er fremlagt planer for reparasjon eller gjenopprettelse av brønnbarrierene, skriver Ptil i sin tilsynsrapport.

Flere av brønnene har, ifølge tilsynet, hatt svekkelser over lengre tid uten at det er foretatt en intern verifikasjon av brønnintegritetsstatus etter at Okea overtok operatørskapet.

Ptil definerer sine funn som «alvorlige brudd på regelverket».

«Funnene er alvorlige, og våre observasjoner viser at Okea ikke har tatt tilstrekkelig ansvar for oppfølging og styring av brønnintegritet under den operasjonelle fasen, og at selskapet i stor grad har basert seg på videre drift uten oppdatert kvalitetssikring og verifikasjon av brønnenes tekniske tilstand».

Ptil pålegger derfor Okea å gjennomgå, kvalitetssikre og oppdatere brønnintegritetsstatus for de 22 brønnene på Draugen-feltet. Fristen for å etterkomme pålegget er 01. mars 2021.

«Pålegget fra Petroleumstilsynet er i tråd med planene som allerede er lagt for å forlenge levetiden til Draugen-feltet, og Okea vil nå se på hvordan disse aktivitetene kan fremskyndes for å rekke fristen satt av tilsynet», skriver Okea i en pressemelding.

I Energi24 Database er alle uønskede hendelser siden 2017 registrert. Ifølge denne oversikten er det ingen uønskede hendelser knyttet til brønner på Draugen de siste fire årene.