Ptil: Walk-to-work-fiasko på Tambar kunne blitt storulykke
Pressemelding
28. januar 2019
Ptil: Walk-to-work-fiasko på Tambar kunne blitt storulykke
Pressemelding
28. januar 2019

Ptil har sluttført granskingen av den uønskede hendelsen med bevegelseskompensert gangbro på Tambar 28. juli 2018.

Granskingen har avdekket flere brudd på regelverket.

Det skriver Ptil i en pressemelding.

Bevegelseskompenserte gangbroer er hittil lite brukt i norsk petroleumsvirksomhet. I Norge er Tambar den eneste innretningen i drift der operatøren har forsøkt å lande en gang­bro fra fartøy.

I forbindelse med modifikasjonsarbeid på Tambar, besluttet Aker BP å bruke et fartøy med bevegelseskompensert gangbro, et såkalt gangbrofartøy, for å overføre personell til innretningen. Operatøren ville med dette redusere antall helikopterturer og ferdigstille modifikasjonsarbeidet på kortere tid.

Bommet på landingsplassen

I juni 2018 kontraherte Aker BP gangbrofartøyet Island Diligence fra rederiet Island Offshore. På tre av sidene til Tambar-innretningen ble det bygget landingsmottak for å kunne ta imot gangbroen.

Den uønskede hendelsen skjedde i forbindelse med prøvelanding av gangbroen 28. juli 2018.

Da gangbroen skulle landes, bommet den på landingsprofilen og traff kanten av den for så å skli av. Gangbroen forsøkte da automatisk, som forutsatt i designet, å finne et fast punkt å presse mot på mottakssiden.

Konsekvensen av hendelsen var skader på rekkverk og kabelgater på innretningen.

Ingen personer kom til skade i hendelsen.

Rør med hydrokarboner kunne blitt truffet

«Vår gransking har vist at denne hendelsen med mindre endrede omstendigheter kunne resultert i en storulykke med utslipp av større mengder hydrokarboner, store materielle skader og mulighet for tap av liv. Dette fordi hendelsen like gjerne kunne inntruffet ved å bruke landingsområdet sør på innretningen, der hydrokarbonførende rør og utstyr kunne blitt truffet», skriver Ptil.

Den 26. mai 2018 ga Ptil pålegg til Aker BP om å innhente samtykke før innkvartering av personell på gangbrofartøy på Tambar.

Etter hendelsen besluttet Aker BP å kansellere den planlagte bruken av fartøy med bevegelseskompensert gangbro på Tambar, og samtykkesøknaden ble trukket. Søknaden ble derfor ikke ferdigbehandlet av oss.

Granskingen har avdekket flere brudd på regelverket, alle med bakgrunn i Aker BPs planleggingsprosess for bruk av gangbroløsningen:

  • Dimensjonerende ulykkeslaster
  • Dokumentasjon av konstruksjonsintegritet for landingsområdene
  • Beslutningsunderlag og planlegging
  • Organisering og samordning av roller, ansvar og informasjonsutveksling

Ptil har bedt Aker BP innen 13. februar redegjøre for hvordan de vil håndtere avvikene, og Ptil vil verifisere at disse blir korrigert.