PUD for ny Hod-utbygging levert
Pressemelding
24. juni 2020
ADMINISTRERENDE DIREKTØR I PANDION ENERGY, JAN CHRISTIAN ELLEFSEN, OLJE- OG ENERGIMINISTER TINA BRU (H) OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR I AKER BP, KARL JOHNNY HERSVIK.
PUD for ny Hod-utbygging levert
Pressemelding
24. juni 2020

Aker BP og Pandion Energy har i dag overlevert Plan for utbygging og drift (PUD) for Hod til Olje- og energidepartementet.

Hod-feltet bygges ut i samarbeid med Aker BPs alliansepartnere med en normalt ubemannet installasjon som skal fjernstyres fra Valhall, og det vil ha svært lavt CO2-utslipp som følge av kraft fra land. Hod er et av de første prosjektene som blir realisert under de midlertidige endringene i norsk petroleumsbeskatning som nylig ble vedtatt.

5,7 milliarder kroner

Totale investeringer i prosjektet er anslått til rundt 5,7 milliarder kroner (600 millioner dollar), og utbyggingsfasen forventes å medføre rundt 5000 årsverk i Norge inkludert ringvirkninger. Planlagt produksjonsstart er i første kvartal 2022. Utvinnbare reserver i Hod er estimert til rundt 40 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet opereres av Aker BP, som eier 90 prosent. Pandion Energy er partner med 10 prosent eierandel.

– Gjennom prosjekter som Hod skaper vi betydelige verdier både for samfunnet og våre eiere, og vi bidrar til å opprettholde en verdensledende leverandørindustri i Norge, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Hod blir levert av Aker BPs alliansepartnere. Fem allianser vil være med å levere prosjektet. Dette er i tråd med Aker BPs strategi om økt verdiskapning gjennom allianser og strategiske partnerskap.

– Alliansemodellen gir betydelige kostnadsreduksjoner og er en effektiv gjennomføringsmodell. På denne måten klarer vi nå å bygge ut nye Hod, som er ventet å bidra med 40 millioner fat oljeekvivalenter til produksjon fra Valhallområdet, sier Hersvik.

Understell og plattformdekk bygges ved Kværners verft i Verdal.

Valhall Flanke Vest-kopi

Hod bygges ut med en normalt ubemannet plattform som skal fjernstyres fra Valhall feltsenter. Det er planlagt fem brønner som vil bli boret med sidesteg for å øke utvinningen fra feltet.

– Konsept, gjennomføringsmodell og organisasjon for prosjektet er kopiert fra Valhall Flanke Vest, som ble satt i produksjon i desember 2019. I det prosjektet satte Aker BP og alliansepartnerne en ny standard for flankeutbygginger på norsk sokkel. Vi ser muligheter for ytterligere effektivitet og forbedringer i dette prosjektet, sier direktør for prosjekter i Aker BP, Knut Sandvik.

Første olje fra nye Hod – som har fått navnet Hod B – er planlagt i første kvartal 2022.