PUD godkjent for Frosk-utbyggingen
Pressemelding
8. juli 2022
Alvheimskipet. FOTO: Aker BP
PUD godkjent for Frosk-utbyggingen
Pressemelding
8. juli 2022

Olje- og energidepartementet har godkjent Plan for utbygging og drift for Frosk i Alvheim-området.

Frosk-feltet vil bli koblet opp mot Alvheim med eksisterende havbunninfrastruktur og utnytter ledig kapasitet i prosesseringsanlegg med bare
en marginal økning i strømforbruk og CO2-utslipp.

Totale investeringer i prosjektet er anslått til rundt 2 milliarder kroner. Utvinnbare reserver i Frosk er estimert til rundt 10 millioner fat oljeekvivalenter.

Frosk-feltet, som ligger om lag 25 kilometer sørvest for produksjonsskipet på Alvheim-feltet (Alvheim FPSO), skal kobles opp til FPSO-en via eksisterende undervannsstrukturer på Bøyla og Alvheim. Konseptvalget er basert på verdifull produksjonserfaring fra en testbrønn. To nye produksjonsbrønner skal bores.

Den valgte utbyggingsløsningen legger opp til en hurtig utbygging med forventet produksjonsstart i første kvartal 2023, 18 måneder etter PUD-innleveringen.

Disse 35 prosjektene kan bli PUD-et før nyttår