PUD godkjent – investerer 18,6 milliarder i utbygging av Breidablikk
Pressemelding
29. juni 2021
Illustrasjon: Equinor
PUD godkjent – investerer 18,6 milliarder i utbygging av Breidablikk
Pressemelding
29. juni 2021

Plan for utbygging og drift av Breidablikk-feltet i Nordsjøen er godkjent av norske myndigheter. Investeringene for feltet er om lag 18,6 milliarder kroner. Planlagt produksjonsoppstart for feltet er første halvår 2024.

Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia, leverte utbyggingsplaner for området til myndighetene i september 2020. Forventet utvinning fra feltet er omtrent 200 millioner fat olje.

– Vi er svært glade for at myndighetene har godkjent utbyggingsplanene for Breidablikk-feltet. Utbyggingen av et av de største oljefunnene som ikke er utviklet på norsk sokkel, vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og eierne og sikrer stor aktivitet og arbeidsplasser i mange år fremover, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

70 % av verdiskapingen i utbyggingsfasen tilfaller norske bedrifter og det er allerede tildelt kontrakter til selskaper i Norge til en verdi på over 8 milliarder norske kroner.

Breidablikk skal bygges ut med en havbunnsløsning som består av 23 oljeproduserende brønner fra fire havbunnsrammer. Feltet vil bli koblet opp mot Grane-plattformen for prosessering før oljen skal ilandføres til Sture-terminalen. Produksjonen skal overvåkes med avanserte digitale verktøy fra Equinors integrerte operasjonssenter på Sandsli og vil sikre høy verdiskaping fra brønnene.

– Det er fortsatt store ressurser igjen og vi har en infrastruktur i verdensklasse på norsk sokkel. Breidablikk-utbyggingen viser hvordan en kompetent norsk petroleumsnæring fortsatt utvikler innovative, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger med god samfunnsøkonomi, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge i Equinor.

Breidablikk-feltet skal bygges ut med en separat kabel for tilførsel av elektrisk kraft og fiberoptisk kommunikasjon fra Grane-plattformen. Dette er en relativt ny teknologi som kan redusere kostnaden ved en fremtidig videre utvikling av feltet. Dette vil også tilrettelegge for bruk av ladestasjoner for undervannsdroner på havbunnen.

Breidablikk fases inn i en periode hvor Grane har fallende oljeproduksjon og vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået på plattformen. Prosjektet er nå i gang med modifikasjonsarbeidet som skal utføres på Grane-plattformen.