PUD-rushet gir investeringer på 300 milliarder kroner

Publisert 4. januar 2023

Det ble levert 13 nye utbyggingsplaner til Olje- og energidepartementet i 2022. 

Det skriver OED i en pressemelding. 

– Aldri har våre leveranser av olje og gass vært viktigere for Norge og Europa. For å opprettholde produksjonen fremover trenger vi stadig påfyll av nye utbygginger. I løpet av 2022 har jeg mottatt planer for 13 nye feltutbygginger. Det vil gi arbeidsplasser, statlige inntekter og nødvendig energi til Europa fremover. Det er all grunn til å berømme alle som står på for å videreutvikle olje- og gassnæringen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I 2022 har selskapene besluttet 13 nye utbygginger. En av disse, Yggdrasil, er en ny selvstendig utbygging der det etableres ny viktig infrastruktur i Nordsjøen. Utbyggingen av Fenris bidrar til grunnlaget for en ny plattform på Valhallfeltet. De andre utbyggingene skal kobles opp mot eksisterende plattformer og produksjonsskip.

Det er også tatt beslutninger om store investeringer på flere eksisterende felt. Dette gjelder fra Snøhvit/Melkøya i nord til Valhall og Eldfisk i sør. I tillegg er det tatt beslutninger for prosjekter som vil øke utvinningen nær eksisterende felt eller gi forlenget levetid.

– Jeg har mottatt planer for nye investeringer på om lag 300 milliarder kroner. Disse utbyggingene vil gi oppdrag til bedrifter over hele landet. Det vil gi jobb til mange av de 200 000 som direkte eller indirekte jobber i vår største næring. Det gir muligheter til å videreutvikle vår leverandørindustri, fortsetter Aasland.

I sum innebærer disse prosjektene investeringer på om lag 300 milliarder kroner. Et konkret resultat av disse investeringene er kompetansearbeidsplasser som vil være der i mange år. Arbeidsplassene er fordelt på en lang rekke bedrifter som er lokalisert i store deler av landet. Aker BP anslår at de prosjektene de besluttet i desember i år vil gi grunnlag for 150 000 årsverk.

Et annet resultat er at Norge kan forbli en stabil leverandør av energi til Europa. Og dette skjer på et tidspunkt da betydningen av sikre energileveranser er viktigere enn noen gang. Det er bare gjennom nye funn og nye utbygginger at Norge kan forbli en viktig leverandør til Europa.

– Prosjektene er ventet å gi god lønnsomhet og store inntekter til fellesskapet, sier Aasland.

Ved inngangen til 2023 er det enorme oppgaver som venter. Store og komplekse industriprosjekter skal gjennomføres på en sikker måte, uten store kostnadsoverskridelser eller forsinkelser. Det er en utfordrende oppgave som sikrer aktivitet på verftene langs kysten og gir oppdrag og utfordrende oppgaver for leverandørindustrien.

Utbyggingsplaner levert inn i 2022:

 • Eldfisk Nord – ConocoPhillips
 • Halten Øst – Equinor
 • Trine og Trell – Aker BP
 • Maria Reutvikling – Wintershall Dea
 • Irpa (Asterix) – Equinor
 • Verdande (Cape Vulture & Alve Nordøst) – Equinor
 • Valhall PWP – Fenris (King Lear) – Aker BP
 • Dvalin Nord – Wintershall Dea
 • Snøhvit Future – Equinor
 • Yggdrasil – Aker BP
 • Berling – OMV
 • Skarv satellitter (Idun Nord, Alve Nord og Ørn) – Aker BP
 • Utsirahøyden (Troldhaugen og Symra) – Aker BP

Siste fra forsiden

+

Letebrønner i 2023 – Aker BPs Ve

+

Nytt riggrush – 29 rigger skal klasses de neste tre årene

Deepsea Yantai har spuddet Eirik-prospektet

+

Borer pilotbrønn før utbygging av Frigg Gamma Delta

DOF skal fjerne 2000 tonn subseautstyr fra Heimdal

Vår Energi velger Sopra Steria

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger