Rapport: Derfor brant det i tre timer i innløpsseparatoren på Snorre B
Pressemelding
29. august 2019
Foto: Harald Pettersen, Equinor
Rapport: Derfor brant det i tre timer i innløpsseparatoren på Snorre B
Pressemelding
29. august 2019

Petroleumstilsynet har sluttført granskingen av brannen i en innløpsseparator på Snorre B i mai.

«Granskingen vår har identifisert brudd på regelverket», melder Ptil.

«Brannen på Snorre B oppstod 1. mai 2019. Dette var dagen før en planlagt revisjonsstans, og prosessanlegget var derfor stengt ned og frigjort for hydrokarboner.

En av aktivitetene i forbindelse med revisjonsstansen var utskiftning av innmat i innløpsseparatoren. Brannen oppsto i forbindelse med klargjøringsaktiviteter i forkant av entring av separatoren.

«Det er vår oppfatning at årsaken til brannen er at jernsulfid i kontakt med luft har selvantent og deretter antent oljevedheng som lå igjen inne i separatoren.»

Hendelsen medførte en brann med en varighet på cirka tre timer inne i innløpsseparatoren.

Analyser i etterkant viser at integriteten til selve separatoren ikke har blitt svekket som en konsekvens av brannen.

«Med hensyn til potensielle konsekvenser så var det liten sannsynlighet for at brannen skulle spredd seg ut av separatoren», skriver Ptil.

Granskingen har påvist tre avvik knyttet til:

  • Risikovurdering før oppstart av aktivitet
  • Erfaringsoverføring
  • Prosedyre

Ptil har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Fristen for dette er satt til 20. september 2019.

Sorter og søk i 1161 uønskede hendelser på norsk sokkel.
Prøv Petro Database gratis i 30 dager.