Regjeringen ber om hastebehandling i rettsstrid om oljetillatelser

Foto: Glenn Stangeland
NTB
Publisert 4. mars 2024
Regjeringen har bedt om hastebehandling av saken som forhindrer Energidepartementet i å gi nye tillatelser til olje- og gassprosjekter.

I januar tapte staten et klimasøksmål om tillatelser til utbygging av tre olje- og gassfelt. Staten har anket dommen, men mens saken pågår har ikke Energidepartementet lov å gi nye tillatelser til å bygge ut de tre olje- og gassfeltene.

VG skriver at Energidepartementet ber om at dette forbudet behandles i en egen sak. Departementet ber også om at lagmannsretten skal få anken så fort som mulig. Det er Oslo tingrett som avgjør om saken skal sendes til lagmannsretten med ønske om fortgang.

Energidepartementet skriver til VG at de ikke vil svare på spørsmål mens de jobber for en ankebehandling.

Greenpeace var en av organisasjonen som saksøkte staten. Leder Frode Pleym mener at staten forsøker å sno seg unna konsekvensene.

Siste fra forsiden

Har satt Hanz i produksjon

+

Rusten BOP sendt til land for overhaling

Ventyr har signert kontrakten for Sørlige Nordsjø II

+

Oppdaterer med flere nye avtaler for Transocean-rigger

Vår Energi har gjort oljefunn i Nordsjøen

+

Trenger flere svar – returnerer til Heisenberg-funnet

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger