Repsol har startet produksjonen på Yme
Glenn Stangeland
25. oktober 2021
Foto: Repsol
Repsol har startet produksjonen på Yme
Glenn Stangeland
25. oktober 2021

Repsol og Yme-partnerne har startet produksjon på Yme-feltet. Forventede utvinnbare reserver på Yme er beregnet å være cirka 63 millioner oljeekvivalenter.

På platå vil feltet produsere om lag 56.000 fat olje per dag. Repsol, som operatør og på vegne av rettighetshaverne, har startet produksjon på Yme-feltet i Egersundbassenget, ca. 130 km fra norskekysten. 

 – Denne milepælen er en demonstrasjon av hvordan samarbeidende, fleksible og hardtarbeidende organisasjoner har klart å sikre verdiskapning på tross av utfordringer, sier Tomás García Blanco, Executive Managing Director for Exploration and Production i Repsol. 

I Yme New Development-prosjektet er det rapportert om en økning i investeringsanslag på 3 milliarder kroner, ifølge Statsbudsjettet for 2022. 

«I løpet av det siste året har kostnadene økt med 579 millioner kroner. Årsaken er kostnader for modifikasjoner på produksjonsplattformen samt pandemien, som har gitt forsinkelser og tilhørende økte kostnader på verftet i Norge. «