Ressursanslaget for Balderbrå halveres etter tørr avgrensning
Pressemelding
26. februar 2020
FOTO: Ptil
Ressursanslaget for Balderbrå halveres etter tørr avgrensning
Pressemelding
26. februar 2020

Wintershall Dea har boret en tørr avgrensningsbrønn på sitt Balderbrå-funn, 113 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

Operatørens ressursanslag før boring av avgrensningsbrønnen var på mellom 7 og 19 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass og mellom 1 og 3 millioner Sm3 utvinnbar kondensat.

Nå er ressursanslag redusert til mellom 3 og 8 milliarder Sm3 utvinnbar gass og mellom 0,2 og 1 million Sm3 utvinnbar kondensat.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i området for videre oppfølging, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Brønnen ble boret av Scarabeo 8 som nå skal bore undersøkelsesbrønnen 6406/3-10 (Bergknapp) i utvinningstillatelse 836 S i Norskehavet, der Wintershall Dea Norge AS er operatør.