MOL boret tørt i første forsøk
Pressemelding
9. januar 2019
(Foto: Damen Shiprepair & Conversion)
MOL boret tørt i første forsøk
Pressemelding
9. januar 2019

MOL Norge, operatør for utvinningstillatelse 860, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/6-6 S, Driva/Oppdal.

Ifølge Oljedirektoratet er brønnen tørr.

Brønnen er boret om lag 45 km øst for Valhall- og Ekofiskfeltet og 20 km nord for den norsk-danske grensen i Mandalshøgda området.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i paleocen og i perm (henholdsvis Intra Våleformasjonens sandsteiner og  Rotliegendegruppen)

Brønnen påtraff en om lag 34 meter tykk sandstein i Intra Våleformasjonen med god reservoarkvalitet. I Rotliegendegruppen  ble det påtruffet 105 meter med relativt tette sandsteiner, skriver OD.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 860. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2016.

Brønn 2/6-6 S ble boret til et vertikalt dyp på 3576 meter og 3843 meter målt dyp under havflaten, og den ble avsluttet i Rotliegendegruppen. Havdypet er 69 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.