Sikter seg inn på høstkampanje i Norskehavet
John Økland
15. mai 2020
Foto: Ocean Rig
Sikter seg inn på høstkampanje i Norskehavet
John Økland
15. mai 2020

ConocoPhillips drar to letebrønner opp av ermet til høsten.

De setter Leiv Eiriksson til å bore prospektene Warka og Slagugle.

Tidligste oppstart for begge prospektene er 1. august. Rekkefølgen er uviss.

Slagugle er lokalisert i lisens 891, 20 kilometer nord-øst av Heidrun og sør-sørvest av Skarv FPSO. Det er estimert at dette prospektet vil ta 45 dager, viser en søknad til myndighetene.

Medeier i lisensen er Pandion, med 20 prosent.

De planlegger også for boring Warka-prospektet i lisens 1009.

Ifølge myndighetssøknaden vil operasjonen her ha en varighet på 99 dager inkludert sidesteg.

Warka er et gassprospekt, som ligger cirka 30 kilometer vest av Skarv FPSO.

I denne lisensen har ConocoPhillips med seg PGNIG Upstream Norge, som eier 35 prosent.