Rigger seg for Duva-boring i november
John Økland
11. juli 2019
FOTO: North Sea Rigs
Rigger seg for Duva-boring i november
John Økland
11. juli 2019

Neptune ønsker å starte boring på Duva 1. november.

Det skal bores fire topphull og en geopilot, som også skal plugges.

Topphullseksjonene planlegges boret med vannbasert borevæske med utslipp av borevæske og borekaks til sjø. Geopiloten vil bores med vannbasert borevæske i topphullseksjonen og oljebasert borevæske i reservoarseksjonen.

Dette fremgår av en søknad til myndighetene.

Det er planlagt å bruke omtrent 60 dager på operasjonene og før boringen starter vil det være installert en havbunnsramme med fire brønnslisser, som boringen vil skje gjennom.

Operasjonene skal utføres av Deepsea Yantai, som nå er på vei til Norge og CCB.

Neptune har en kontrakt for bruk av riggen av minst 6 brønner.