Riggnykommer varsler rekrutteringsrush neste år
Glenn Stangeland
25. september 2019
Foto: Glenn Stangeland
Riggnykommer varsler rekrutteringsrush neste år
Glenn Stangeland
25. september 2019

Awilco Drilling har to rigger under bygging i Singapore med opsjon på ytterligere to rigger.

Disse skal etter planen inn på norsk sokkel, med første rigg planlagt levert i mars 2021 og den neste i 2022. Opsjonene kan leveres i henholdsvis 2023 og 2024.

Dersom markedet tillater det.

Bygger på spekulasjon

Riggene bygges på spekulasjon, hvilket betyr at de ikke har kontrakter. Men konsernsjef Jens Berge føler seg sikker på at markedet vil ta vel imot de nye boremaskinene.

– Teknologien vi kommer med og den innovative driftsmodellen vi bygger opp representerer en helt ny standard med lave utslipp av klimagasser og alle muligheter for digitale løsninger. Ikke et vondt ord om eldre rigger som bygges om for å møte nye krav, men våre rigger er bygget som hybridrigger med alle digitale muligheter fra bunnen av. Det er forskjell på å sette noen batterier i bagasjerommet på en eldre bil og å bygge en ny hybridbil basert på siste tilgjengelige teknologiske løsninger, sier Berge.

Han startet i den nye jobben i mai og har brukt sine første måneder i sjefsstolen på å rekruttere nøkkelpersoner som skal bidra til å bygge selskapet større.

Louise Michalsen (HR), Per Vangsgaard (teknisk), Thorbjørn Anhøj (operasjon) og Gøran Furland (HMS og kvalitetssikring) skal lede sine respektive avdelinger.

To britiske rigger

Det hører med til historien at Awilco Drilling allerede har to eldre rigger i sin portefølje. WilPhoenix er på kontrakt med Shell, mens WilHunter ligger i opplag. Begge riggene hører til på på britisk sokkel, hvor selskapet også har et kontor.

– Vi er klare på at vi skal bygge en organisasjon som forstår Norge og tenker norsk. Vi er nå snart 10 ansatte og vil rekruttere ytterligere 10 medarbeidere til landorganisasjonen i løpet av neste år. I tillegg vil vi begynne oppbemanningen av den første riggen neste sommer, slik at organisasjonen er klar til å ta imot den i mars 2021. Innen utgangen av neste år, vil den norske organisasjonen trolig sysselsette rundt 200 medarbeidere, sier Michalsen.

– Vi merker allerede at det er stor interesse i markedet og at mange har lyst til å være med og bygge opp noe nytt.

Dersom selskapet ikke skulle lykkes i å skaffe gode nok kontrakter til riggene før planlagt levering, har de mulighet til å utsette leveringen av hver rigg i inntil ett år.

– Det gir oss fleksibilitet. Dermed trenger vi ikke å hente riggene ut av verftet før vi har en akseptabel kontrakt, sier Berge.

– Dere har også opsjon på bygging av rigg 3 og 4 fra samme verft. Hva må til for at dere skal bestille disse?

– Vi setter ikke i gang bygging av rigg nummer 3 før vi har sikret kontrakt for én av de to første.

Ser på UK og Canada

Riggene er tilpasset norske forhold med SUT og vinteriseringsklasse, men selskapet jakter også kontraktsmuligheter utenfor Norge, primært på britisk sokkel og i Canada.

Awilco Drilling snakker om vedlikeholdsplanene for sine nye rigger på Petrolive Riggvedlikehold i Bergen 3. oktober.
Se program og deltakerliste og meld deg på her!