Riksrevisjonen kritisk til oppfølgingen av Equinors utenlandsinvesteringer
NTB
NTB
15. desember 2020
Stortingsbygningen og Eidsvolls plass. Foto: Stortinget
Riksrevisjonen kritisk til oppfølgingen av Equinors utenlandsinvesteringer
NTB
NTB
15. desember 2020
Olje- og energidepartementet har ikke stilt tydelige nok forventninger til åpenhet i Equinors offentlige rapportering om utenlandsinvesteringene.

Det er konklusjonen i en rapport fra Riksrevisjonen tirsdag.

Olje- og energidepartementet (OED) har heller ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot utenlandsinvesteringenes bidrag i Equinors lønnsomhet, mener Riksrevisjonen.

Departementet har heller ikke hatt tilstrekkelig oversikt over innholdet i Equinors offentlige rapportering, heter det.

Riksrevisjonen betegner mangelen som «kritikkverdig». Dette er det laveste av Riksrevisjonens fire nivåer av kritikk.

Kritisert USA-satsing

Det siste året har Equinors USA-satsing fått mye og hard kritikk.

Når det gjelder forventninger til rapportering, anbefalte Finanstilsynet i 2014 Equinor å rapportere USA som et eget segment. Equinor valgte ikke å etterkomme anbefalingen, og henviste til bransjepraksis.

– Departementet aksepterte selskapets begrunnelse for ikke å etterkomme tilsynets anbefaling, skriver Riksrevisjonen.

Forskrift om land-for-land-rapportering gjorde at Equinor fra 2014 årlig har rapportert mer omfattende om utenlandsvirksomheten. Departementet har gitt uttrykk for at deler av denne rapporteringen er vanskelig tilgjengelig.

I 2020 fremsatte statsråden forventninger om mer åpenhet fra Equinor om resultater fra utenlandsinvesteringene og mer tilgjengelig og relevant informasjon om virksomhet i USA, påpeker Riksrevisjonen.

Manglet oversikt

Riksrevisjonen mener OED ikke har hatt nok oppmerksomhet på utenlandsinvesteringenes bidrag til Equinors lønnsomhet. Ifølge rapporten har OED i liten grad benyttet regnskapsdata fra Equinors land-for-land-rapportering i sine interne analyser.

I stedet har departementet hatt «overdreven oppmerksomhet på oljeproduksjonen», ifølge Riksrevisjonen.

I rapporten kommer det også fram at OED etter Riksrevisjonens vurdering hadde for dårlig oversikt over innholdet i Equinors offentlige rapporter.

Det var først gjennom omtale i mediene at departementet ble gjort klar over betydningen av de rapporterte tapene i USA. Tapene var større enn departementet var klar over.

Olje- og energidepartementet forvalter statens eierskap på 67 prosent av aksjene i Equinor ASA. Målet med eierskapet i Equinor er høyest mulig avkastning over tid. Equinor har etablert en betydelig virksomhet internasjonalt. I dag er tyngdepunktet i USA.