Russiske Lukoil klar for å lete i Barentshavet i 2019
Redaksjon
28. desember 2018
Foto: Sergey Surovtsev
Russiske Lukoil klar for å lete i Barentshavet i 2019
Redaksjon
28. desember 2018

Tekst og foto: Sergey Surovtsev

I den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel, ble Lukoil Overseas North Shelf AS tildelt andeler i lisens 858 ved Fedynsky-høyden i Barentshavet. Lisensen ligger tett opptil den russisk-norske grensen.

Partnere i prosjektet er Aker BP (operatør), Lukoil (20%), Equinor (20%) og Petoro (20%). I 2017 ble det gjennomført prosessering og tolkning av seismiske data, geologiske studier og forberedelse til videre undersøkelser.

– Den første letebrønnen opprinnelig ble planlagt i 2018, men partnerskapet vurderer å bore i andre eller tredje kvartal 2019, sier administrerende direktør i Lukoil Overseas North Shelf AS, Leonid Surguchev.

Boringen av letebrønnen ble utsatt på grunn av svovelhydrogen, som ble funnet i karbon, ifølge Surguchev.

Han er godt fornøyd med tildelingen i PL 858. En tildeling som bekrefter at det er gjort et godt arbeid i selskapet de siste årene.

Drill or drop
Selskapet ønsker å satse hardt i Barentshavet. Og ser frem til å ta undersøke nye arealer. 

I juni 2013, i den 22. ordinære konsesjonsrunden på norsk sokkel, ble Lukoil tildelt PL 708, PL 719 på den norske sokkel i Barentshavet. PL 719 består av to blokker – 7321/8 og 7321/9 – i «Fingerdjupet»-bassenget vest i Barentshavet, som ligger i nærheten av Johan Castberg. Partnere i prosjektet er Lukoil (30%), Centrica (50%, operatør), Aker BP (20%).

Følgende studier har blitt gjennomført på PL 719: prosessering og tolkning av 3D-seismikk, biostratigrafiske studier, petroleumssystem-analyse, evaluering av forkastningenes forseglingsevne. Lisensen ventet å foreta «drill or drop»-beslutning i juni 2018.

Etter leteboring i 2016 ble det gjort et mindre gassfunn i Soldogg-formasjonen i nedre karbon. Fordi gassfunnet ble vurdert som ikke drivverdig, ble PL 708 tilbakelevert til norske myndigheter.

I den etterfølgende 23. konsesjonsrunde i 2016 ble Lukoil tildelt andeler i PL 858 ved Fedynsky-høyden.

Lukoil kan å gjennomføre sin boreaktivitet i lisens PL 719 (lisensinnehaver valid fra 4.desember 2018) og PL 858 (lisensinnehaver valid fra 16.mai 2018).

Hele området på lisens PL 858 i Barentshavet, som er veldig lovende, omfatter 1432 kvadratkilometer.

Operatør siden 2011
I 2011 ble LUKOIL Overseas North Shelf AS det første russiske oljeselskapet som ble pre-kvalifisert som operatør på den norske kontinentalsokkel. Selskapet åpnet kontor i Oslo i 2012.

I 2018 signerte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og den russiske minister for naturressurser og økologi, Dmitrij Kobylkin, en avtale om gjensidig rett til seismikkinnsamling i Barentshavet.

Ifølge Olje- og energidepartementet er avtalen en naturlig oppfølging av avgrensningsavtalen av 2010 og er nyttig for begge land. Den innebærer at begge land bedre kan kartlegge ressurspotensialet langs delelinjen.

Begge land er i ferd med å kartlegge ressursene på sin side av grensen i Barentshavet. Avtalen vil gi seismikkskip fra begge parter rett til å krysse avgrensningslinjen med lydkildene på inntil 5 km inn på det annet lands sokkel.