Eldar Sætre går av – Anders Opedal blir ny toppsjef i Equinor
Pressemelding
10. august 2020
Foto: Glenn Stangeland
Eldar Sætre går av – Anders Opedal blir ny toppsjef i Equinor
Pressemelding
10. august 2020

Styret i Equinor har utnevnt Anders Opedal som ny konsernsjef fra 2. november 2020. Eldar Sætre vil fratre etter seks år som konsernsjef og mer enn 40 år i selskapet.

– Styret er stolte av å presentere Anders Opedal som den neste konsernsjefen i Equinor. Equinor går inn i en fase med betydelige endringer når verden må ta stadig sterkere grep for å bekjempe klimaendringene. Styrets mandat til Anders er å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energitransisjonen, sier Jon Erik Reinhardsen, styreleder i Equinor.

Teknologi, prosjekter og boring

Anders Opedal kommer fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring. Han begynte i Equinor som petroleumsingeniør i 1997, var mange år i boring og brønn og har også vært anskaffelsesdirektør. I 2011 ble han satt til lede Equinors prosjektportefølje på mer enn NOK 300 milliarder. Senere ble han konserndirektør og Chief operating officer før han ble direktør og landsjef i Brasil. Opedal er ingeniør med en mastergrad fra NTNU og har en MBA fra Heriot-Watt universitetet i Edinburgh.

– Anders Opedal har dyp kunnskap om, og bred erfaring fra energisektoren. Han har gått gradene i Equinor, han har vist sterkt lederskap og han har levert resultater som har overgått forventningene som er stilt til ham. Han er den første ingeniøren som blir konsernsjef i Equinor, og er sterkt engasjert i teknologi, digitalisering og industriutvikling. Et enstemmig styret er trygge på
at Anders er den rette til å videreutvikle Equinor i det grønne skiftet, og ytterligere styrke selskapets kultur og sikkerhetsresultater sammen med engasjerte medarbeidere, sier Reinhardsen.

– Det er en ære, og jeg er stolt over å få ansvaret som konsernsjef i Equinor. Jeg har sterk tro på Equinor og på alle våre medarbeidere, på vår evne til å skape endring og fortsatt langsiktig verdiskaping for våre aksjonærer også i en lavkarbonfremtid. Vi har et godt utgangspunkt for det som blir en stor omlegging, med en attraktiv portefølje, enestående kompetanse, teknologi og
innovasjonsevne, engasjerte medarbeidere og sterke verdier som vil guide oss gjennom denne prosessen. Sammen skal vi akselerere utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap og vår vekst innenfor fornybar energi, sier Anders Opedal.

Sætre blir pensjonist

Eldar Sætre blir 65 år tidlig neste år. Han indikerte før sommeren til styret at dette kan være et naturlig tidspunkt for å pensjonere seg.

Opedal vil ta over som konsernsjef fra 2. november 2020. Eldar Sætre vil være tilgjengelig for den nye konsernsjefen inntil han slutter i selskapet 1. mars 2021.

– Jeg har tilbragt hele mitt yrkesaktive liv i Equinor. Jeg er glad i dette selskapet og det har virkelig vært et privilegium å få jobbe med alle de fantastiske folkene i Equinor gjennom fire tiår. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd sammen. Takket være utrettelig innsats fra kompetente og dedikerte medarbeidere i hele selskapet, er Equinor i dag et sterkere og mer konkurransedyktig selskap, bedre forberedt for lavkarbonfremtiden enn noensinne. Jeg kjenner Anders godt og er helt sikker på at han er den rette til å lede selskapet videre i den neste fasen av energitransisjonen, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Anders Opedal vil etablere et overgangsteam for å forberede seg til å ta over som konsernsjef fra 2. november. Opedal vil med umiddelbar virkning fratre som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, og Geir Tungesvik vil fungere i stillingen. Inntil han tiltrer som konsernsjef vil Opedal være konserndirektør, rapportere til konsernsjefen og være en del av konsernledelsen.

9,1 millioner i lønn

Anders Opedal vil motta en grunnlønn på 9,1 millioner kroner. Han vil inngå i ordningen for variabel lønn innenfor de rammer som tidligere er etablert for konsernsjefen i Equinor. Hans variable lønn vil ha en årlig målbonus på 25% (maksimum 50%) og langtidsinsentiver på 30% av grunnlønn. Pensjonsgivende inntekt vil begrenses til 12G. Han vil motta et fastlønnstillegg på 18% av
grunnlønn i stedet for pensjonsopptjening over 12G.