Samler 20 selskaper i Moreld: – Vi skal angripe nye markeder
Glenn Stangeland
18. februar 2020
Foto: Thomas Førde/HitecVision
Samler 20 selskaper i Moreld: – Vi skal angripe nye markeder
Glenn Stangeland
18. februar 2020

Forrige uke kom nyheten om at HitecVision etablerer storkonsernet Moreld med utgangspunkt i 20 av sine oljeservicselskaper.

Det nye selskapet vil ha rundt 3600 ansatte og hadde i 2019 en samlet omsetning på 8,8 milliarder kroner.

Energi24 har tatt en prat med HitecVisions Atle Eide om planene for den nye industrigiganten.

– Fusjoner pleier å bety doble funksjoner og nedbemanninger. Vil det skje også i Moreld?

– Målsettingen med etableringen av Moreld er å vokse og utvikle selskapene videre. Flere av selskapene har positiv utvikling, og vi forventer at disse vil fortsette å øke antallet ansatte i 2020. Synergier har vi kun ett området, på samarbeid innen salg. Det handler om hvordan våre selskaper kan jobbe sammen for å angripe nye markeder.

– Betyr dette at du utelukker nedbemanninger i 2020?

– Jeg kan utelukke at Moreld som helhet vil få færre ansatte i 2020, ja. Så kan det tenkes at enkelte selskaper kan komme i situasjoner der permitteringer eller nedbemanninger blir nødvendig av driftshensyn. Men det vil være uavhengig av etableringen av Moreld, og konsernet vil jobbe for å forhindre at dette skjer.

– Hvilke selskaper i HitecVision-porteføljen er det som ikke blir med i Moreld?

– Alle selskaper som er definert som oljeservice, men som ikke har flytende assets, er med. Ocean Installer har aldri vært innen vår definisjon av oljeservice og er heller ikke med her.

– Hvilke exit-planer har HitecVision i det nye selskapet?

– Dette er et tema vi  har diskutert mye med våre investorer. HitecVision forvalter penger på vegne av store internasjonale pensjonsfond, og oljeservice er per i dag en liten del av vår investerte kapital. Vi har fått stor frihet fra investorene, og kaller Moreld en evergreen-struktur. Det betyr at selskapet skal vokse og videreutvikles, blant annet gjennom fusjoner og oppkjøp.

– Det betyr at selskapene ikke skal selges ett og ett. Hva som skjer med konsernet på lang sikt, vet vi ikke. La oss si at vi klarer målsettingen om 15 milliarder kroner i omsetning i 2023. Da kan det hende at HitecVision sier at det på tide at andre tar over eierskapet, men denne diskusjonen har vi ikke hatt. Det er ikke satt noe tidspunkt og strategi for en eventuell exit.  Vi vil trenge tre til fem år før vi er et servicekonsern med store fotavtrykk i både olje og gass og fornybart. 

– Markerer dette slutten på HitecVision-oppskriften med kjøp, vekst og salg i løpet av en femårsperiode?

– Det er en spesiell situasjon i oljeservice. Børsverdien på Aker Solutions og Kværner illustrerer den krevende utviklingen. Investorene er rett og slett usikre på hvilken retning oljeservice skal ta. Hvor kommer investeringene? Hvilke geografisk områder vil være viktigst? Hvordan løses overgangen til fornybar energi?

– Når det er sagt, så er det ikke vanskelig å selge selskaper, men det er vanskelig å få den prisen selskapene faktisk er verdt. Nå er det ikke marked for å få god pris for oljeservice. Da må vi omdanne dem i tråd med, og helst i forkant av, samfunnets forventninger. Aarbakke er et eksempel på det. Selskapet hadde 160 millioner kroner i resultat i fjor og ville i et normalt marked blitt solgt for mellom 1 og 1,5 milliarder kroner. Ingen ville betale det nå. Da må vi få videreutviklet Aarbakke. Beholde den sterke posisjonen i olje og gass og finne andre bein å stå på i tillegg.

– HitecVision investerer enormt mye i olje gass, og tror det blir betydelig aktivitet på norsk sokkel i mange år. Parallelt skal vi bygge ut mer fornybar energi i hele verden.

– Hvordan påvirker etableringen av Moreld HitecVision sin strategi for fremtidige kjøp av andre selskaper?

– Vi får et lengre perspektiv og kan ta en mer aktiv rolle i konsolidering i markedet. Blant annet ved å kjøpe og slå sammen selskaper. Vi har for eksempel sett selskaper som kan passe godt sammen med Global Maritime, men har ikke kjøpt disse fordi selskapet likevel skulle selges om seks måneder. Nå kan vi tenke nytt, både når det kommer til timing, geografi og forretningsområder, og vi vil raskt se at noen av selskapene vil være aktive i transaksjonsmarkedet. Mange selskaper er til salgs. Nå kan kanskje vi plukke opp noen av disse.

– Med lavere aktivitet på norsk sokkel og lite konkret innen offshorevind her hjemme; hvilke reelle muligheter har Moreld for vekst i et femårsperspektiv?

– Rystad Energy sine statistikker viser at 2021 og 2022 blir gode år på norsk sokkel. Det er ikke mange nye store utbygginger, men høy aktivitet innen drift og vedlikehold, med fokus på subsea tie-backs og elektrifiseirng. Det ligger ikke an til noen eventyrlig vekst, men stabil og god drift. I tillegg kommer vekst i fornybart, og der vil vi ha globalt fokus. Det er et spennende internasjonalt marked for offshorevind. Vi vil også prøve å bruke kjernekompetansen vår i mer tradisjonelle bransjer, for eksempel vannkraft. Og vi vil ha stort fokus på havbruk, der det er enorme muligheter dersom myndighetene velger å legge til rette for mer aktivitet. Global Martime har for eksempel designet og bygd verdens første offshore havbrukskonstruksjon, som nå produserer laks i Trøndelag.

– Hvordan passer denne etableringeninn i den tradisjonelle Hitecvision-strategien?

– HitecVision er selskap bygd rundt vekst og utvikling. Vi prøver å gå til høyre der andre går til venstre. Men vi er i et markedet der det er beinhard konkurranse og der aktørene blir større, både på leverandør- og kundesiden. Vår eget Vår Energi er for eksempel sammenslått av flere selskaper. Vi tror at det er lettere å skape vekst for enkeltselskapene i Moreld dersom de blir en mer kraftfull enhet. Det gir for eksempel Global Maritime, Leirvik og Apply mulighet til å samarbeide i jakten på muligheter innen havvind.

– Dere etablerer en paraplyorganisasjon for disse selskapene. Hva blir funksjonen til de ansatte i Moreld-konsernet?

– Det vil bli 5-6 ansatte som skal utvikle Moreld som konsern i samarbeid med enkeltselskapene. Vi har sterke merkenavn som Aarbakke, Apply og Ross Offshore, og disse lever videre. Så får vi set om det etterhvert kan bli en tilleggsbranding av typen «Apply – et Moreld-selskap».