Satser sparepengene på å bygge opp oljeindustriens eBay
Glenn Stangeland
4. mars 2020
Foto: Surplushub
Satser sparepengene på å bygge opp oljeindustriens eBay
Glenn Stangeland
4. mars 2020

I sin jobb for selskaper som blant andre Phillips66, Aker og Kværner, så Per Kåre Liland stadig at utstyr, både nytt og gammelt, ble liggende ubrukt og støve ned på lager. 

Slik ble ideen om gjenbruk som en forretningsmulighet født. 

– Det dreier seg om enorme mengder materiell som aldri blir tatt i bruk, eller som blir skiftet ut på eksisterende anlegg, men er fullt ut brukende for andre. Det gir både økonomisk og miljømessig gevinst dersom dette utstyret kan selges til noen som faktisk trenger det, sier Liland. 

Surplushub.com

Frem til 2015, ble det bare med tanken. Liland var travelt opptatt med å lede Brødrene Dahl sin olje- og gassdivisjon og drev i tillegg sitt eget konsulentselskap.

Men da han parallelt fikk muligheten til foredle ideen om en portal for kjøp og salg av nytt og brukt oljeutstyr, tenkte han «nå eller aldri», og Surplushub.com ble en realitet. 

– Tanken har vært å bygge en enkel, brukervennlig og helautomatisert løsning for kjøp og salg av overskuddsmateriell på global basis, sier Liland. 

Nettsiden gikk live i testmodus i slutten av 2017, og siden 2018 har han jobbet mer eller mindre fulltid med prosjektet.

Selskapets hovedinntektskilde kommer fra en avtalt prosentandel av salgssummen. I tillegg må selgerne abonnere for å få tilgang til å legge ut sine produkter. 

– Hovedhensikten med abonnementet er å holde en viss kvalitet på det som legges ut for salg, sier Liland. 

Jakter investorer

Totalt er det brukt rundt 7 millioner kroner på å utvikle nettportalen. 1,2 millioner kroner kommer fra Innovasjon Norge og Skattefunn, resten har Liland selv finansiert. 

– Det dreier seg om sparepenger og penger generert gjennom konsulentselskapet mitt. Det har jeg for øvrig solgt innmaten av, så nå er det all in på Surplushub, sier gründeren, som fortsatt eier 100 prosent av selskapet. 

De tekniske løsningene fungerer, og på kundelisten står blant andre Kværner, COSL Drilling, Ocean Installer, AF Offshore Decom og flere av verdens største oljeserviceselskaper. Men nå jakter Liland investorer som kan hjelpe selskapet til å ta neste steg, en global utrulling av konseptet. 

– For alle slike nettportaler, så handler det om å nå kritisk masse. De pengene vi nå henter inn vil bli brukt på markedsføring og på å bygge opp en salgsorganisasjon. Det skal gi oss et globalt fotfeste. 

Livbåter fra Valhall ble kanalbåter

Allerede da portalen var i testmodus ble det gjort et salg av den mer kuriøse typen. Seks gamle livbåter fra Valhall-feltet ble solgt til Nederland og bygget om til kanalbåter. 

– Det finnes mange eksempler på at utstyr som er avleggs i Norge kan brukes andre steder i verden. Og i andre bransjer enn oljeindustrien. Potensialet for en slik portal er enormt. I mange tilfeller er utstyret nedskrevet i regnskapene, og salgsinntektene går dermed rett på bunnlinjen. I tillegg får kjøper det produktet han trenger til en lavere kostnad, og med kort leveringstid – i tillegg til dette kommer miljøgevinsten. Vinn-vinn-vinn.

– Det er en relativt enkelt forretningsidé og Surplushub.com er bare én av flere slike satsinger. Hva skiller din løsning fra andre aktører i samme marked?

– Mange ønsker å lage et slikt produkt, og mange forteller at de skal lage det. Men det er ikke like mange som faktisk gjennomfører det. Jeg har investert mye penger og bygget en løsning som allerede i første versjon virker utmerket, så nå handler det mest om å få bransjen til å ta løsningen i bruk.

Er det mulig å bygge en internasjonal aktør i dette markedet med base i Sokndal?

– Jeg er jærbu, men har bodd i Sokndal i over 20 år og ønsker å bygge opp næring her. Dersom vi klarer å skape arbeidsplasser og bygge opp et solid selskap utenfor de tradisjonelle oljeklyngene, så er det ekstra gøy. Samtidig foregår jo alt i skyen, så det er irrelevant om man sitter på Forus, i Bergen, Asker eller i Sokndal.