Scarabeo 8 undersøker Kongen og Prinsen for Vår Energi
Glenn Stangeland
25. mars 2020
Scarabeo 8 undersøker Kongen og Prinsen for Vår Energi
Glenn Stangeland
25. mars 2020

Vår Energi skal bruke Scarabeo 8 til å undersøke prospektene King og Prince i Balder/Ringhorne-området i Nordsjøen.

Ifølge en søknad sendt Miljødirektoratet planlegges det én brønnbane (25/8-20 S King) med ett sidesteg (25/8-20 A Prince). Det er ventet at boreoperasjonen vil starte rundt 1. juli og vare i 78 dager.

ExxonMobil søkte om å bore Prince-brønnen tilbake i 2015, men søknaden ble trukket og boringen aldri gjennomført. Nå plukker altså Vår Energi opp tråden.

Rettighetshavere i lisens 027 er Vår Energi AS (90 prosent) og Mime Petroleum AS (10 prosent).

Totalt skal det investeres rundt 19 milliarder kroner i reutviklingen av Balder-området, og siden eierne allerede er i gang med dette, vil det være store muligheter for å få bygget ut selv et lite funn i de aktuelle prospektene. 

Planene omfatter forlenget levetid til feltene Balder og Ringhorne frem til 2045. Sentralt i planene står også en større modifikasjon av Jotun FPSO, der kontrakten er tildelt Rosenberg Worley.

Jotun FPSO hentes til land sommeren 2020 for modifikasjoner og settes tilbake på feltet ett år senere.

16 nye subseabrønner vil så bli knyttet til FPSO-en, og ytterligere fem brønner skal bores som en del av prosjektet Ringhorne fase 3.

Ifølge Petro Database er Scarabeo 8 på kontrakt med Vår Energi fra juni til september, men avtalen omfatter også flere opsjoner.

Sikrer seg kontrakt på minst to brønner