Sokkelåret direkte: Kraftig vekst for norsk gass

(Foto: Lizette Bertelsen & Jonny Engelsvoll / Equinor)
NTB
Publisert 9. januar 2023

Gass utgjør nå mer enn halvparten av produksjonen på sokkelen. Nivået er ventet å øke fram til 2025.

Det ble produsert totalt om lag 230 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter i 2022, tilsvarende nesten 4 millioner fat per dag.

Gass utgjorde 122 millioner Sm3 av dette, en økning på 9 millioner fra 2021.

– Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer, skriver Oljedirektoratet (OD) i sin pressemelding om utviklingen på norsk sokkel i 2022.

Krigen i Ukraina og energikrise bidro til at Norge ble den største enkeltleverandøren av gass til Europa. Produksjonen vil også øke de kommende årene. Ifølge tallene fra OD vil gassproduksjonen kunne øke til tilsvarende 2,11 millioner fat per dag. Det vil i så fall tangere gassproduksjonsrekorden fra 2017.

I 2022 fikk myndighetene planer for 13 nye utbygginger (PUD) og flere planer for prosjekter som skal øke utvinningen nær eksisterende felter eller gi forlenget levetid. Det er også besluttet store investeringer på eksisterende felter. Totalt blir det investeringer på om lag 300 milliarder kroner. I samlet nåverdi er dette 200 milliarder kroner. Investeringene vil også gi samlet reservetilvekst på 252 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Halvparten er gass, men også oljeproduksjonen vil øke. Det er anslått at norsk sokkel i 2025 vil levere cirka 2,19 millioner fat olje per dag.

– Sjelden er det blitt investert så mye for framtiden. Det bidrar til at Norge fortsatt kan være en pålitelig leverandør av energi til Europa, kommenterer konstituert oljedirektør Torgeir Stordal.

Stordal gikk inn i stillingen som fungerende oljedirektør i juni 2022, umiddelbart etter at Ingrid Sølvberg sa opp stillingen sin som direktør for Oljedirektoratet.

Siste fra forsiden

+

Live-intervju med CCB og Semco: – Alltid rom for samarbeid

+

Klasser Haven i Ølen

+

Odfjell-toppen: – Vi er i starten av en langvarig oppgangsyklus

+

Har spuddet JDE i Norskehavet

+

Grønt lys for å sette Breidablikk i produksjon

+

Oljeministeren om COSL-kontraktene: – Får ikke tilgang til sensitiv informasjon

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger