Semco Maritime får femårs-kontrakt med Aker BP

Publisert 23. august 2022

Aker BP har tildelt Semco Maritime kontrakt på leveranse av offshore personell for perioden 2022-2027 for selskapets olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel.

Semco Maritime har levert høyt kvalifisert arbeidskraft til Aker BP under rammeavtale for leveranse av
offshorepersonell siden 2016, og den nye kontrakten innebærer videreføring av samarbeidet for perioden
2022-2027 med opsjon på forlengelse 12 + 12 måneder, heter det i en melding.

Avtalen omfatter leveranser av personell til feltene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. Den langsiktige avtalen danner et solid grunnlag for videreutvikling og nytenkning sammen med Aker BP for fremtidige oppdrag.

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger