Sendte flotell vekk fra Goliat etter eksosproblemer
Glenn Stangeland
4. september 2017
Foto: Floatel International
Sendte flotell vekk fra Goliat etter eksosproblemer
Glenn Stangeland
4. september 2017

Floatel Endurance, som skal sørge for ekstra sengekapasitet når Eni stenger ned produksjonen og gjennomfører nødvendig vedlikehold- og modifikasjonsarbeid på Goliat, er sendt vekk fra plattformen.

– Ved oppkobling av flotellet til plattformen ble det oppdaget at eksos fra flotellet drev inn i ventilasjonssystemet og på prosessområdet på plattformen. Grunnet bekymring for mannskapets helse ble flotellet frakoblet og det ble besluttet å endre eksosarrangementet på flotellet, sier informasjonssjef Andreas Wulff i Eni Norge til petro.no.

Han kan foreløpig ikke si når flotellet vil være tilbake.

– Utbedringene vil ta noe tid. I mellomtiden vil tidskritisk arbeid gjennomføres i henhold til opprinnelig plan. Når utbedringer på flotellet er gjennomført, vil resterende arbeider fullføres.

Planen er å stenge ned produksjonen på Goliat i perioden 7. september til 1. oktober.

Arbeidet som skal utføres består av pigging av gassinjeksjonsrør, rengjøring av oppvarmingssystem, ettersyn av ventiler, og oppgradering av vannsystemet for brannslokking på helidekk og høytaleranlegg.