Setter 40 medarbeidere til å realisere CCS-prosjektet Errai

Publisert 6. oktober 2022

Horisont Energi har signert en prosjektavtale med Neptune Energy for å utvikle Errai, et karbonfangst- og lagringsprosjekt (CCS) i Norge.

Prosjektavtalen bygger på intensjonsavtalen som ble annonsert 30. august 2022. Partene etablerer nå en prosjektorganisasjon for å gjennomføre prosjektet.

– CCS er avgjørende for at den europeiske industrien skal nå karbonnøytralitet, og det er økende interesse for CO2-lagring i markedet. Begge parter er enige om at det haster å realisere denne teknologien i storskala, og vi har handlet raskt for å formalisere avtalen. Vi ser frem til å samarbeide med Neptune i årene som kommer, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

Horisont opplyser til Energi24 at prosjektet vil ha rundt 40 medarbeidere fra ulike disipliner, både onshore og offshore, og at antallet er «noenlunde likt fordelt» mellom de to selskapene. 

Errai kan lagre mellom fire og åtte millioner tonn CO2 per år, med mulighet for å lagre mer i senere faser av prosjektet. Prosjektet omfatter en landbasert terminal for mellomlagring av CO2, som så skal lagres permanent i et offshore reservoar. I de nåværende planene vil Errai-prosjektet utvikle den andre CO2-terminalen i Norge.

Terminalen på land vil kunne ta imot CO2 fra europeiske og norske kunder, inkludert fra den planlagte CO2-terminalen i Rotterdam havn. Ulike lokasjoner sør i Norge vurderes nå for opprettelsen av en landbasert CO2-terminal.

Errai-prosjektet ble initiert av Horisont Energi i 2021, og reinjiseringen av CO2 er forventet å starte innen 2026. Med denne viktige avtalen med Neptune Energy går Horisont Energi nå løs på selskapets andre store prosjekt etter flaggskipprosjektet Barents Blue.

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger