Shell forsøker å fremskynde Ormen Lange fase 3
Glenn Stangeland
21. januar 2020
Illustrasjon: Norske Shell
Shell forsøker å fremskynde Ormen Lange fase 3
Glenn Stangeland
21. januar 2020

Shell og partnerne vil investere ti milliarder kroner for å øke utvinningen fra Ormen Lange-feltet med opptil 315 millioner fat oljeekvivalenter.

I prosjektets nåværende plan er endelig investeringsbeslutning satt til september 2021. Men eierne ser på mulighetene for å fremskynde denne.

Det opplyser Shell i et brev sendt til Olje- og energidepartementet.

I brevet opplyser operatøren at prosjektet har passert DG3, beslutning om videreføring.

«Produksjonen fra Ormen Lange uten økt kompressorarbeid vil medføre redusert gassproduksjon med i størrelsesorden 30-50 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende en verdi i størrelsesorden 45-90 milliarder kroner, avhengig av produksjonsvolum og prisutvikling», skriver Shell i konsekvensutredningsprogrammet for prosjektet.

Oppstart av anlegget er planlagt i 2024-2025, ifølge Shell.

På grunn av trykkfall i reservoaret på feltet er det nødvendig å installere økt kompressorkapasitet for å opprettholde produksjonen. Anbefalt løsning for prosjektet er bruk av to våtgass-kompressorstasjoner, plassert på havbunnen og operert fra land.

Mer om Ormen Lange fase 3 og 98 andre feltutviklingsprosjekter – bli abonnent på Petro Database!